ติดต่อเรา
Stephanie Günzler Consulting Switzerland, Primus Communications GmbH
Simone Altmann Senior Account Manager, Global Communication Experts GmbH